#خودشان_می دانند

درخواست حذف این مطلب

یک بار هم آقای ال اندر آزادگان آمده بود مان و انصافا خلاف خیلی از سخنران های داخلی، باتوجه به فضای ذهنی مخاطب، دقیق و حرفه ای حرف زد.

و خوب، واقعیت این است که لهجه انگلیسی اش در فارسی حرف زدن و پرسیدنِ گهگاهِ «فارسیش چی می شه؟» از حضار، برای بعضی از حاضرین ندید پدید، ماجرا را جذاب تر هم کرده بود.

الغرض، یک جا بین حرف هایش گفت «ببینید، ما زمینه سازان ظهور هستیم» که باعث شد یکی از بچه ها بعدتر بلند شود و بپرسد «ما؟! منظورتون از ما دقیقا کیه؟! والا من هرکیو دوروبرم می بینم داره اعتقادشو از دست می ده!» و آقای آزادگان جواب خیلی خوب و دقیقی داد که واقعا به دلم نشست. گفت: «لازم نیست من بگم این ما شامل چه انی می شه؛ چون اونایی که این ویژگی رو دارن، خودشون می دونن کیا هستن»

حالا، می دانید، بعضی ها مثل من برای اطمینان قلبی، به #به_همه_بگویید محتاجند و بعضی های دیگر نه، #خودشان_می دانند .

+سرخوش آن دل که از آن آگاه است...