صرفا جهت غر زدن

درخواست حذف این مطلب

یک) ببین خانم محترم چادری ای که مدام درگیر چادرت هستی و طوری سرش می کنی که من اصلا نمی توانم درست ببینمت و به شکلی حجاب می کنی که موقع حرف زدن با تو یا دیدنت، فقط حواسم می رود به ور رفتن تو با چادرت،

تو، دقیقا به اندازه همان دختری که با حجاب نصفه و صد جور رنگ و لعاب از خانه بیرون می آید، داری «زن» بودنت را فریاد می زنی.

حجاب را که متمدنانه ترین روش ممکن برای حضور فارغ از قیدهای تی در اجتماع است، با این کارت تبدیل می کنی به ابزاری علیه خودش!

محجبه باش! کاملا پوشیده باش! ولی لطفا عادی باش!


دو) چیزی که خیلی مرا اذیت می کند این است که یک گروهی از ن و دختران محجبه ما از زیبا و آراسته بودن احساس گناه می کنند!

دیده اید حتما. بعضی ها مهم نیست حجابشان کامل باشد، سرتاپا پوشیده باشند و هیچ آرایشی هم نداشته باشند، به هرحال چهره، صدا یا مدل صحبت شان به صورت طبیعی انقدر جذاب و گیراست که جذ تش از همه این لایه ها رد می شود و من دیده ام که برخی دختران مومن مذهبی واقعا دوست داشتنی، عملا احساس عذاب وجدان دارند از این نعمت و موهبت خدادادی و ساده ترین حق و حقوق دخترانه شان (تو فکر کن در حد ید یک قاب جیغ بنفش برای گوشی) را خلاف مبانی و حیا می دانند!

متاسفم برای تک تک آدم های صاحب منبری که طوری حرف می زنند که تمام بار رعایت تقوا و را در جامعه روی دوش دختران می گذارند و جدا نگرانم برای این دخترخانم ها که این طور بی رحمانه ذره ذره لطافت ها و ظرافت های فطرت پاک دخترانه شان را قتل عام می کنند.


سه) به قول یک بنده خ که می گفت اگر فرداروز حضرت صاحب ظهور کند، برخی تنها رزومه ای که برای ارائه دارند این است که «آقا! شما که نبودید ما کلا خیلی حواسمان به نحوه ارتباط مان با نامحرم بوده. خیلی خیلی اصلا آقا!»

انگار نه انگار که این حد و حدود را گذاشته اند برای این که مثل یک ابزار ساده و دم دستی، سریع یاد بگیری اش و بروی سراغ کارهای مهم تر!

ان شالله که اگر به درک زمان ظهور رسیدیم و احیانا ی آدم حسابمان کرد، تنها حرفی که برای گفتن داریم گزارش موفقیت در انجام تکالیف حداقلی مان نباشد!