به بقیه که کلا امیدی نیست!

درخواست حذف این مطلب

مسائل ن کی حل می شه؟ هر وقت اتحادیه مستقل یاد بگیره تو ع یادگاری نشست و جهاد و همه جا، باید خانم ها هم باشن.

خانم هایی که کار تشکیلاتی کرده باشن، می دونن من چی می گم.

مشت نمونه وار البته.بعدنوشت بی ربط: رضا خانی چرا همه راه های ارتباطیش رو مسدود کرده؟! تو سایتش نمی تونم نظر بذارم؛ کانال هم شناسه ارتباطی نداره. جای دیگه هم که نیست ظاهرا:/